Smluvní pojišťovny

Naše oční ordinace má s následujícími zdravotními pojišťovnami uzavřenou smlouvu o úhradách zdravotních služeb ze zdravotního pojištění poskytovaných s cílem zlepšit nebo zachovat zdravotní stav pojištěnce nebo zmírnit jeho utrpení. 

V rámci komplexnosti provádíme i vyšetření, která nejsou hrazena ZP ( viz " Vaše první návštěva" ).

VZP (111)

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

ZPMV (211)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

OZP (207)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

VoZP (201)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

ZP M-A (217)

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

 ČPZP (205)

Česká průmyslová zdravotní pojištovna

Ceník:

 Platný od 1.1.2023

Výkony, které nepatří mezi výkony hrazené zdravotní pojišťovnou. Úhradu provádí osoby nebo organizace, v jejímž zájmu se výkony provádějí (tj. žádající instituce nebo pacient samotný).

Pachymterie obě oči

Vyšetření tloušťky rohovky

200 Kč

Měření nitroočního tlaku více jak 2x denně

100 Kč

Vyšetření autorefraktorem více jak 2x ročně a 1x denně

Měření dioptrií.

100 Kč

Vyšetření zrakového nervu na přístroji HRT - obě oči

Platí pro obě oči, s popisem.

900 Kč

Vyšetření zadního segmentu funduskamerou - obě oči 

Snímek sítnice.

600 Kč

Vyšetření předního segmentu funduskamerou - obě oči

Snímek zevního oka.

600 Kč

Vyšetření refrakce za účelem předpisu brýlí více jak 1x ročně

200 Kč

Vyšetření na řidičský průkaz dle vyhl. 277/2004 Sb.72/2011

Úkon nehradí zdravotní pojištění.

800 Kč

Vyšetření zorného pole na perimetru

Platí pro účely nehrazené ze zdravotního pojištění, anebo vícekrát za sebou.

600 Kč

Vyšetření barvocitu pro účely nehrazené zdravotní pojišťovnou

S využitím tabulky nebo Amslerova mřížka.

100 Kč

Vyšetření kontrastní citlivosti

Samostatně, mimo " Vyšetření na ŘP "

120 Kč

Komplexní klinické vyšetření pro účely nehrazené zdravotní pojišťovnou nebo u pojištěných

1600 Kč

Kontrolní klinické vyšetření pro účely nehrazené

zdravotní pojišťovnou nebo u nepojištěných

600 Kč

Vyšetření na kontaktní čočky sférické, torické, progresivní

Vyšetření 500,- + 1. hodina aplikace v ceně.

1500 Kč

Aplikace kontaktních čoček 1 hodina

500 Kč

Kontrolní vyšetřeni u evidovaných nositelů kontaktních čoček

400 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

Např. při změně lékaře nebo na písemnou žádost nezdravotnických

institucí s písemným souhlasem pacienta (např. na žádost pojišťovny, policie, soudních znalců, zaměstnavatele, apod.)

350 Kč

Vydání potvrzení o vyšetření nebo vyplnění 1 jednoduchého formuláře

Na základě provedených vyšetření, anebo pro účely nehrazené zdravotní pojišťovnou (např. pro výkon zaměstnání, pro přiznání bolestného, pro plnění pojistné události, pro přiznání výhod ze zdravotních důvodů, různé žádosti, např. o lázně o přijetí do domova důchodců, aj.), popis HRT, vyšetření s překladatelem, neomluvený termín.

200 Kč

Ztráta zprávy nebo poukazu na brýle, prodloužení poukazu na brýle

50 Kč

Doporučený dopis na žádost pacienta či v jeho zájmu

150 Kč

Neomluvený termín vyšetření

500 Kč

Vyšetření s překladatelem, nebo pro špatnou komunikaci v českém jazyce

200 Kč

Odlíčení očí odličovadly před vyšetřením na přístrojích

50 Kč

Veškerá vyšetření k vydání potvrzení o zdravotním stavu pro různé účely nehrazené zdravotní pojišťovnou, např. na žádost pacienta, nezdravotnické instituce, zdravotní prohlídka vyžádaná zaměstnavatelem, apod. hradí pacient nebo žádající instituce dle rozsahu požadovaného vyšetření (jednotlivé výkony se sčítají a pacient bude předem informován) a to v souladu s platným Sazebníkem ZPoj., ceníkem ordinace a příslušnými zákony ČR. Lékařská zpráva má charakter úředního dokladu.

Pacienti, kteří NEJSOU pojištěni u zdravotní pojišťovny, anebo nepředloží průkaz zdravotní pojišťovny, pojištěnci zdravotní pojišťovny, se kterou nemá zdravotnické zařízení uzavřenou smlouvu, si hradí vyšetření sami dle provedených výkonů. To neplatí u neodkladné péče (viz. Vnitřní řád ordinace).