Přijímáme nové pacienty do péče

Stále přijímáme nové pacienty do péče očního lékaře v naší oční ordinaci.

Pro sjednání první schůzky využijte telefonní číslo +420 739 00 44 33, které je přístupné v ordinačních hodinách nebo nás navštivte osobně. Rádi Vás objednáme na nejbližší možný termín.

Doporučujeme si také přečíst vnitřní řád naší oční ordinace.

Jsme plně přístrojově vybavená oční ordinace. Některé z těchto přístrojů v očních ambulancích nemají a pacienti by na ně měli chodit do specializovaných středisek. Znamenalo by to ale minimálně tři návštěvy u očního lékaře. Bohužel řada pacientů na tato vyšetření kvůli nedostatku času nechodí a vzniká tak veliké riziko zanedbání různých onemocnění. To byl pro nás impuls k tomu, abychom naši ordinaci vybavili potřebnými přístroji, ušetřili tak pacientům čas a snížili počet návštěv u očního lékaře na jednu. Základní vyšetření, tj. kontrola brýlí a měření nitroočního tlaku je plně hrazená zdravotní pojišťovnou. Tato vyšetření však nejsou natolik dostačující, aby odhalily onemocnění uvnitř oka. Díky vyšetření na dalších specializovaných přístrojích můžeme odhalit některá onemocnění o 5-7 let dříve, než se jakkoli projeví a zahájit tak včasnou léčbu. Jedná se především tyto důležitá přístroje:

Fundus kamera - dokumentace přední části oka a očního pozadí umožní vidět veškeré detaily tzv. předního segmentu, sítnice, zrakového nervu a cév v oku. Výsledky vyšetření se stanou součástí zdravotní karty pacienta. Při následných kontrolách můžeme porovnat, zda došlo v přední části oka či na očním pozadí k nějaké změně a jak rychle k případné změně došlo. Velká výhoda tohoto vyšetření je ta, že se pacient nemusí rozkapávat (tzv. cykloplegie) a odchází z vyšetření bez rozostřeného vidění.

Měření tloušťky rohovky (tzv. pachymetrie) umožňuje diagnostikovat velkou spoustu očních nemocí a vyhodnocovat úspěšnost jejich léčby. Tloušťka rohovky je také velice důležitý ukazatel, který může zkreslit výsledky měření nitroočního tlaku, neboť tento přístroj vyhodnocuje tlak dle průměrné tloušťky rohovky. Měření tloušťky rohovky se opakuje jednou za 1-5 let, pokud nenastaly takové okolnosti, které by mohly sílu rohovky ovlivnit.

Pokud v některém z těchto vyšetření vyjdou podezřelé výsledky, případně má-li pacient v rodině zelený zákal (tzv. glaukom), provádíme pacientovi také analýzu očního nervu pomocí přístroje HRT. Díky této metodě můžeme sledovat změny na zrakovém nervu pacienta, popřípadě na makule. Přístroj dokáže zachytit počínající úbytek nervových vláken o 10 i více let dříve, než se u pacienta projeví jakékoli subjektivní potíže. Proto dokážeme včas odhalit riziko zeleného zákalu a zahájit tak potřebnou léčbu. Vyšetření se po roce opakuje, abychom porovnali případnou změnu výsledků. Pokud jsou výsledky stejné, již není třeba vyšetření každoročně opakovat.

Tato specializovaná vyšetření bohužel veřejné zdravotní pojišťovny neproplácí a jsou proto hrazeny přímo pacientem (viz seznam hrazených výkonů). S pacienty se vždy předem domlouváme na tom, jaká vyšetření chtějí podstoupit a kolik vyšetření stojí.

Všem naším novým pacientům chceme dopřát tu nejlepší péči, a proto potřebujeme znát výsledky některých důležitých vyšetření, které u našich stávajících pacientů již máme v jejich zdravotnické dokumentaci. Z toho důvodu jsme pro všechny nově příchozí pacienty připravili speciální cenově zvýhodněné balíčky:

Cenově zvýhodněné balíčky zdravotních služeb pro nové pacienty

Základní balíček vstupního vyšetření - 400,- (obsahuje zdravotní služby/vyšetření: měření pachymetrie + snímek zadního segmentu obou očí fundus kamerou v celkové hodnotě 500,-)

Rozšířený balíček vstupního vyšetření - 935,- (obsahuje zdravotní služby/vyšetření: měření pachymetrie + snímek zadního segmentu obou očí fundus kamerou + snímek obou očí retinálním tomografem v celkové hodnotě 1 100,-)

Exkluzivní balíček vstupního vyšetření - 1 275,- (obsahuje zdravotní služby/vyšetření: měření pachymetrie + snímek zadního segmentu obou očí fundus kamerou+snímek předního segmentu obou očí fundus kamerou + snímek obou očí retinálním tomografem v celkové hodnotě 1 500,-)

Díky specializované péči v naší ordinaci se nám podařilo odhalit včas spoustu očních onemocnění a zahájením okamžité léčby zachovat pacientům zdravý zrak. Za to jsme dnešní technice nesmírně vděční a dělá nám velkou radost, když můžeme díky včasné diagnostice pomoci ke kvalitnějšímu životu pacientů.

Těšíme se na Vaši návštěvu, MUDr. Helena Moravčíková