Proč není správné „chodit pro brýle“ přímo do optik, když jednoduše hůře vidím?

01.07.2018

Z mnoha důvodů. Za prvé NE všechny potíže se zrakem jsou tzv. od brýlí. Existuje řada onemocnění, která jsou zcela jiného původu a jejich diagnostika a léčba patří do rukou lékaře, očního specialisty. V optice dostanete pouze kompenzační pomůcku pro váš zrak k léčbě určitého onemocnění, nic víc.

Za druhé, a to je zcela zásadní, budete při návštěvě naší ordinace komplexně vyšetřeni, vč. změření nitroočního tlaku a vyšetření očního pozadí, což je základní prevence zeleného zákalu, tzv. glaukomu, jehož výskyt v naší populaci stoupá a vyskytuje se u čím dál mladších lidí. Stále více se s tímto onemocněním setkávám i u dětí. Naštěstí čím lepší a přesnější přístroje máme, tím dříve je možné získat informace o hrozícím nebezpečí. Včasný záchyt, někdy i o několik let, a včasná léčba vede k menším nezvratným poruchám vidění. I když Vám v optice brýle "změří" tzv. lékař, žádného dalšího vyšetření se Vám nedostane!