Glaukomový tonometr Reichert 7CR s technologií Corneal Response

17.11.2019

Nově jsem rozšířili naše přístrojové vybavení o bezkontaktní glaukomový tonometr Reichert 7CR s technologií Corneal Response. Tento přístroj díky unikátní a klinickými studiemi podložené technologii měří biomechanické vlastnosti rohovky a koriguje podle nich naměřený nitrooční tlak. Díky tomu budeme moci získat ještě lepší výsledky vašich měření, než doposud.


Běžné měření tloušťky rohovky sice zpřesní výsledek naměřeného nitroočního tlaku, ale nepočítá s tím, že dvě stejně silné rohovky mohou při měření reagovat na proud vzduchu jinak. "Tužší" rohovka bude při měření klást větší odpor, než rohovka "méně tuhá".


Tonometr Reichert 7CR tak poskytuje klinicky významnější výsledky u všech pacientů, včetně pacientů s normotenzním glaukomem, pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem, pacientů po laserové refrakčním zákroku, pacientů s Fuchsovou dystrofií nebo rohovkovým edémem, pacientů s keratokonem a pacientů se silnými, tenkými, nebo jinak biomechanicky atypickými rohovkami