Mám potíže se zrakem a řeším otázku, zda stačí navštívit jen optika nebo spíše očního lékaře?

01.09.2018

Oční optik je v hierarchii odborného vzdělání na nejnižší úrovni, bohužel běžnou praxí jsou navíc přeškolovací kurzy neodborného personálu. Oční lékař, s titulem MUDr., je tedy jednoznačně vzdělanější a vhodnější k péči o Váš zrak. Doporučuji tedy navštívit očního lékaře.